author-avatar

O autoru Bojan Samson

Rođen je 1978. u Osijeku, a književnost diplomirao u Novom Sadu. Više godina bio angažovan Centru za novu književnost NEOLIT. Objavio pesničku zbirku Superblues (Matica srpska, 2007), a jedan je od koautora Zbornika nove novosadske poezije Nešto je u igri (2008). Objavljivao prozu, poeziju i književnu kritiku u domaćoj periodici i na Internetu, a prevođen je i na rumunski jezik.