Bora Vitorac

Rođen u Novom Sadu 1940. godine i tu je proveo svoj vek. Samo za vreme rata, kao dete bio je sklonjen u Gospođincima. U životu se bavio svim i svacim ali umetnostima nikada profesionalno. U gimnazijskim i studentskim danima sa kolegom Pavlovim, izvodio je kalambure i „akcije“ koji su ostali zabeleženi na fotografijama i filmskim trakama. Neke od tih sačuvanih fotografija danas se nalaze u Muzeju moderne umetnosti u Njujorku. Sačuvane fotografije i filmovi prikazivani su (od 2007) po Srbiji od Subotice do Niša. Imao je više samostalnih izložbi likovnih radova. Poeziju je objavljivao u časopisima: „Index“, „Stražilovo“, „Polja“, „Gradina“ i „Tisa“. Jedinu knjigu poezije „Letnjim putem“  objavio je 2001.godine. Trenutno sakuplja rukopise za još jednu knjigu poezije.

Sva prava zadržana © 2015 - 2020 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja