author-avatar

O autoru Borivoj Gerzić

(1959, Beograd) objavio je šest knjiga pripovetki. Od poslednje tri, u izdanju Rendeta, dve su ušle u pronalaženje izbora za nagradu Isidora Sekulić, Biljana Jovanović i Andrićevu nagradu (Jedan život kakav jeste, 2012.), i Poslednje stvari 2014. godine, a Priča. Ljubav (2016) našla se među 10 najboljih knjiga u 2016. godini po izboru književnih kritičara Kulturnog dodatka Politika. Sa engleskog je preveo dela dvadesetak autora, između ostalih Mesečinu i druge drame Harolda Pintera (nagrada za prevod Laza Kostić, 2006), Tamni lavirint Lorensa Darela, Džojsove, Bekenove priloge i Maketju. Autor je i Rečnika engleskih fraza i idioma, Rečnik anglo-američkog slenga i Rečnik srpskog žargona. Priređivač je (sa Arijanom Božovićem) antologije Kule, gradovi – Majstori kratke proze: od Gogolja do Fostera Volasa (2013). Godine 2016. objavio je studiju o fenomenu umiranja Koreografija moriendi, a 2019. biografiju Beket: čovek i delo. Komad Srne bez puške ušao mu je u najuži izbor za Sterijinu nagradu 2019/2020. godine.