Autor: Borivoj GerzićAutor nekoliko knjiga pripovetki (poslednje tri za Rende – Jedan život kakav jeste, 2012, Poslednje stvari, 2014, i Priča. Ljubav, 2016). Sa engleskog je preveo dela dvadesetak autora, između ostalih Mesečinu i druge drame Harolda Pintera, Tamni lavirint Lorensa Darela, Džojsove, Beketovе i Makjuanove pripovetke… Autor je Rečnika anglo-američkog slenga, Rečnika engleskih fraza i idioma i Rečnika srpskog žargona, kao i studije o fenomenu umiranja Koreografija moriendi (2016); kourednik je antologije kratke priče Kule, gradovi: majstori kratke proze (2013). Godine 2019. objavio je biografiju Samjuela Beketa, Beket: čovek i delo. (Foto: Dušan Todorović)