author-avatar

O autoru Fata Eganovic

(1991, Šabac) Osnovne i master studije na Odseku za srpsku književnost i jezik završila je na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu – gde se trenutno nalazi i kao studentkinja na doktorskim studijama. Dobitnica je treće Brankove nagrade za naučnoistraživački rad „Aureea aetas u dramama Marina Držića“ za 2018/2019. godinu. Bavi se književnom kritikom, esejistikom, prevođenjem, istraživačkim radom iz polja književnosti, ali i različitih grana umetosti: pozorišta, filma, muzike, slikarstva. Njeni radovi prisutni su u periodici (Letopis Matice srpske, Zbornik za jezike i književnost Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, LIK, Zbornik o književnom stvaralaštvu Rista Ratkovića, Bokatin Dijak, Sent, Eckermann).