Dalibor Pejić

Rođen je 1984. u Beogradu. Objavio zbirku pesama “Međa između” – Svitak 2010. Dobitnik nagrade “Đura Đukanov” za zbirku priča “Renesansa” – Narodna biblioteka “Jovan Popović”, Kikinda 2015. Živi u Barajevu

Sva prava zadržana © 2015 - 2020 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja