author-avatar

O autoru Danica B. Đokić

Rođena je u Jagodini, 1985. god. Diplomirala je na odseku za srpsku književnost sa opštom književnošću na Filološkom fakultetu u Beogradu, gde je završila i master studije. Objavljivala je naučne radove, kao i eseje, u periodici. Dobitnica je prve nagrade za esej na konkursu “Tragom Nastasijevića” (2015), prve nagrade za esej na konkursu “Andra Gavrilović” (2019), kao i druge nagrade za esej na konkursu povodom “Disovog proleća” (2020). Saradnik je danskog časopisa za jugoistočnu Evropu “Magasinet Røst”. Bavi se i lekturom, prevođenjem sa engleskog jezika, kao i terenskim istraživanjima folklora.