author-avatar

O autoru Danica Pavlović

Rođena 1976. u Beogradu. Objavila je zbirke pesama Vertikalni horizont (Matica srpska, 2002) i Slobodna teritorija (Orion Art, 2011). Kao članica Ažinove škole poezije i teorije koju je vodila Dubravka Đurić, bila je urednica i autorka u zborniku Diskurzivna tela poezije (AŽIN, 2004). Od 2008. godine je bila jedna od urednica časopisa ProFemina.