Dejan Tiago Stanković

Beogradski i lisabonski pisac i književni prevodilac. Rođen je u Beogradu 1965. godine. Odmah po završnim studijama arhitekture, 1991. godine, preseljava se u London, a potom u Lisabon gde danas živi, prevodi i piše. Objavio je ratni roman "Estoril" i knjigu "Odakle sam bila, više nisam i druge lisabonske priče". Prevodio je Pesou, Saramaga, Pireša, Crnjanskog, Andrića, Dragoslava Mihailovića i Dušana Kovačevića. Dobitnik je nagrade "Branko Ćopić".

Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja