Dejan Vukićević

Kraljevo, 1965) diplomirao je svetsku književnost, magistrirao i doktorirao bibliotekarstvo i informatiku na Filološkom fakultetu u Beogradu. Objavio knjige priča (Korota, Narodna knjiga, 1998; Aleja bizarnih kipova, Rad, 2002; Omama, „Filip Višnjić”, 2007; Nokat i meso, Kulturni centar Novog Sada, 2016) i romane (Bodilo, Građanski forum, 2005; Cerebrum, Čigoja štampa, 2012). Nekoliko njegovih priča prevedeno je na poljski, španski, slovenački, mađarski i rumunski, a zbirke Omama i Aleja bizarnih kipova prevedene su na poljski. Novosadski Forum objaviće do kraja godine prevod zbirke Nokat i meso na mađarskom jeziku. Zaposlen u Narodnoj biblioteci Srbije. dejan.vukicevic@nb.rs

Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja