Denis Jurić

Rođen 1993. godine u Vitezu (BiH). Osnovnu školu završio u Vitezu, a srednju u Franjevačkoj klasičnoj gimnaziji u Visokom (BiH). U gimnaziji se počeo susretati sa samim sobom što je rezultiralo počecima pisanja poezije. Student Franjevačke teologije u Sarajevu (3 godine) te nastavak na Filozofsko-teološkom institutu Družbe Isusove u Zagrebu.

Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja