author-avatar

O autoru Dina Tajić

Rođena 14.03.2002. godine u Novom Pazaru. Student Internacionalnog Univerzitetu u Novom Pazaru, departman umetnost, smerovi grafički dizajn i slikarstvo. Pored grafičkog dizajna i slikarstva u slobodno vreme bavi se fotografijom.