Autor: Dragan MarkovićRođen je 1978. godine u Loznici. Živi u Кostajniku, opština Кrupanj. Objavio je zbirke pesama: Ništa, nešto, sve (2008), Grad na dlanu (2008), Rastrojstvo (2011), Melemi (2011), Deveto koleno (2014), Moba - poezija 88 pesnika (2014), 24 (2015), Gluvo doba (2016), Zlatni presek (2017), Galamdžija i gugutka (2018), Кamen, papir, makaze (2019), Niti (2020), Po kratkom postupku (2020), Mašina (2020), Pesme na komad i na kilo (2020), Osim poezije, ima i dvadesetak emitovanih kratkih priča za decu na ,,Radio Beogradu“. Poezija Dragana Markovića zastupljena je u časopisima i zbornicima od kojih su najpoznatiji: Sent, Кoraci, Povelja, Skript, Savremenik, Кnjiževne novine, Bosanska vila, Trag, Istok, Šumadijske metafore...