author-avatar

O autoru Dragan Prole

Redovni profesor na Odseku za filozofiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Držao gostujuća predavanja i seminare po pozivu u Austriji (Beč), Nemačkoj (Vajmar), Belgiji (Luven), Češkoj (Prag)... Do sada objavio deset monografija, za koje je pet puta nagrađivan: Huserlova fenomenološka ontologija, Filozofski fakultet, Novi Sad 2002, Um i povest. Hajdeger i Hegel, Filozofski fakultet, Novi Sad 2007, Stranost bića. Prilozi fenomenološkoj ontologiji, IKZS, Sr. Karlovci/Novi Sad 2010, Humanost stranog čoveka, 2011. (knjiga dobila nagradu „NIKOLA MILOŠEVIĆ“ za 2011). Unutrašnje inostranstvo. Filozofska refleksija romantizma, IKZS, Sr. Karlovci/Novi Sad 2013. (nagrada „STEVAN PEŠIĆ“ za 2013. i Nagrada za KNjIGU GODINE 2013.), Tradicija nastave filozofije, Srpsko filozofsko društvo, Beograd 2014, Pojave odsutnog. Prilozi savremenoj estetici, IKZS, Sr. Karlovci/Novi Sad 2016. (Nagrada ”SRETEN MARIĆ“ za esejistiku), Jednakost nejednakog. Fenomenologija i rane avangarde IKZS, Sr. Karlovci/Novi Sad 2018. (Povelja ”RADOMIR KONSTANTINOVIĆ“), Ničeovi trubaduri, IKZS, Sr. Karlovci/Novi Sad 2021, Sedam smrtnih grehova, IKZS, Sr. Karlovci/Novi Sad 2022. Zajedno sa Goranom Rujevićem priredio je tematski zbornik na engleskom jeziku Personhood, dok je sa Alparom Lošoncem priredio je pet knjiga: Aporije multikulturalizma, Gordost, Pohlepa, Lenjost. Samostalno je priredio četiri tematska zbornika radova: Niče i kultura resantimana, Adresa, Novi Sad 2017., Razvrat Adresa, Novi Sad 2019. Gnev Adresa 2020., Fenomenološka čitanja Andrića Adresa 2022. S nemačkog jezika preveo sedam knjiga. Od 2017. rukovodilac je projekta Tradicija nastave filozofije 179007 čiji pokrovitelj je Republičko ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Od 2021. rukovodilac je projekta Etos rane srpske modernosti, koje realizuje u Odeljenju društvenih nauka Matice srpske. Član je više profesionalnih udruženja. Objavio preko 140 naučnih radova u SAD, Nemačkoj, Austriji, Sloveniji, Grčkoj, Hrvatskoj, BiH, Severnoj Makedoniji i Srbiji.