Autor: Dragana BlagojevićRođena 1991. u Nišu. Masterirala je 2017. godine na Filozofskom fakultetu u Nišu, smer Srpska i komparativna književnost. Bavi se književnom kritikom, a prikaze je objavljivala u Gradini, Koracima i Bdenjima. Sa prvim naučnim radom o poemi Kain Milutina Bojića učestvovala je na Prvoj studentskoj konferenciji „Prvi svetski rat i književnost” u Andrićgradu. Proučavala je fiktivne umove u Poovim pričama u master radu iz ugla kognitivne naratologije. Interesuju je opšta književnost, srpska književna kritika i srpska poezija 20. veka.