Draško Došljak

Rođen 1966. godine u Beranama, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je na Odsjeku za srpskohrvatski jezik i jugoslovensku književnost Filološkog fakulteta Univerziteta u Prištini. Objavio je oko 200 naučnih i stručnih radova, studija, ogleda i prikaza u domaćim i inostranim časopisima. Bio je odgovorni urednik „Tokova“, časopisa za naučna, književna i društvena pitanja, član redakcije listova „Novi svet“ i „Sloboda“, jedan od urednika opšte monografije Berana. Bio je sekretar Saveza slavističkih društava SFRJ, član Uprave MSC-a. Član je Matice crnogorske, Društva za primijenjenu lingvistiku Crne Gore i Filološkog društva Internacionalnog univerziteta Novi Pazar. Recenzirao je i uredio tridesetak knjiga iz lingvistike i književnosti. Autor je scenarija za dokumentarni film „Vjetar vjekova“ – povodom 100 godina od rođenja Mihaila Lalića. Autor je knjiga: „Lična imena Zaostra“, „Stara lična imena“, „Onomastika Budimlje“ i „Antroponimija Police“.

Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja