Duško Novaković

Rođen je 1948. u Titogradu (današnja Podgorica). Otac mu je bio pilot RAF-a, a majka Ksenija Cicvarić. Objavio petnaestak knjiga. Dobitnik najznačajnijih domaćih nagrada za poeziju. Prevodi sa makedonskog jezika. Otac Pavla i Davida. Živi u Beogradu.

Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja