author-avatar

O autoru Elma Halilović

Rođena je 1978. u Novom Pazaru. Objavila je knjige: Slepa Živana – kako i zašto (2010), Zagonetke (2015) koautorski sa Enesom Halilovićem, Folklorna zbirka Huseina Derdemeza (2023) u koautorstvu sa Ljiljanom Pešikan-Ljuštanović, kao i niz naučnih radova u stručnim časopisima. Učestvovala je na domaćim i međunarodnim naučnim skupovima. Izučava savremenu i usmenu književnost. Članica je žirija za književnu nagradu „Meša Selimović“ i redakcije književnog časopisa Sent. Saradnica je na projektu Arhiva tradicije, istorije i kulture ATIK. Autorka je dva dokumentarna filma Život i rad Huseina Derdemeza (2020) i Derdemez kao sakupljač i čuvar narodnog blaga (2022).