author-avatar

O autoru Emilija Vučićević

Završila je Osnovne i Master akademske studije na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na Katedri za srpsku književnost sa južnoslovenskim književnostima, i trenutno pohađa MA – Literarne vede, na Univerzitetu u Novoj Gorici. Radila je kao lektorka i izvršna urednica u Trećem Trgu i Kontrast izdavaštvu. Piše kritike, prikaze, recenzije i akademske članke iz oblasti savremene književnosti i književnosti XX veka.