author-avatar

O autoru Feti Sasi

Tuniski pesnik i prevodilac. Rođen 1962. godine. Piše poeziju u prozi, kratke pesme i haiku; prevodilac je svih njegovih pesama na engleski. Član je Udruženja pisaca Tunisa i Književnog kluba kulturnog centra u Susu. Objavio pet zbirki poezije: Seme ljubavi (2010), Sanjam .... i zapisujem poslednje reči na pticama (2013), Nebo za čudnu pticu (2016),Kao usamljena ruža ... na stolici (2017) i Besio sam svoje lice iza vrata (2018). Takođe, objavljuje knjige prevoda, a njegove pesme su prevedene na nekoliko jezika.