author-avatar

O autoru Filip Grbić

Rođen je u Beogradu 1984. godine. Dobar deo detinjstva proveo u Rusiji. Prvi razred završio sa značkom ”oktobarčića” kao pripadnik poslednje generacije prvaka – kandidata za „pionire“ u Sovjetskom Savezu pred njegov raspad. Nakon toga se s roditeljima i bratom vratio u Jugoslaviju koja je te godine takođe prestala da postoji. Završio Treću beogradsku gimnaziju. Diplomirao filozofiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Tokom studija razvio duboku sklonost ka antičkoj, posebno Platonovoj filozofiji koju nastoji da brani od Ničeovih i Hajdegerovih prigovora. Razočaran u akademski život i osetljiv na svaki nasrtaj na ličnu slobodu, zapošljava se kao nastavnik filozofije najpre u srednjoj školi, a zatim i u gimnaziji. Bavi se književnim prevođenjem i piše prozu. Objavio romane Ruminacije o predstojećoj katastrofi (2017), Prelest (2018) i Kanon potištenog uma (2023). Za prva dva dela dobio nagrade Miloš Crnjanski i Branko Ćopić. Živi s porodicom u Beogradu.