Irfan Ličina

Rođen je 1990. godine u Novom Pazaru. Bavi se dokumentarnom fotografijom, radi u agenciji Tanjug. Njegove fotografije su objavljivane na naslovnim stranama najvećih dnevnih listova u Srbiji, u medijima zemalja okruženja kao i na vodećim domaćim web portalima koji se bave kulturom fotografije.

Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja