Autor: Irfan LičinaRođen je 1990. godine u Novom Pazaru. Bavi se dokumentarnom fotografijom, radi u agenciji Tanjug. Njegove fotografije su objavljivane na naslovnim stranama najvećih dnevnih listova u Srbiji, u medijima zemalja okruženja kao i na vodećim domaćim web portalima koji se bave kulturom fotografije.