Ivan Tulić

Rođen je u Pančevu 1983. godine. Objavio je dve koautorske zbirke, povremeno je angažovan na blogu B92 sa ekipom "Final Round Art".

Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja