Autor: Ivan TulićRođen je u Pančevu 1983. godine. Objavio je dve koautorske zbirke, povremeno je angažovan na blogu B92 sa ekipom "Final Round Art".