Ivan Vučković

Rođen 1987. godine u Boru, diplomirao je filozofiju 2011.godine. Diplomski rad odbranio je na temu "Dekartovo učenje o supstanciji - Res cogitans i Res extensa". Nakoliko godina kasnije upisuje i završava master studije te brani master rad sa temom "Apsurd kao osnov pobune i volje u filozofiji Albera Kamija". Objavio je veliki broj stručnih eseja u nekoliko domaćih i stranih časopisa, nekoliko kratkih priča kao i zbirku pesama "Igra Vetrova", Skc Niš, 2010. Sarađuje sa profesorom Sepom Gumbrehtom (Stanford, USA), jedan je od osnivača časopisa "Nedogledi" (Filozofski fakultet Niš) i stalni je član redakcije časopisa "Philosophical Views".

Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja