author-avatar

O autoru Ivana Dobrić Matović

Rođena je 11.8.1988 u Kragujevcu. Nakon nekoliko godina seli se u Novi Pazar gde završava osnovnu i srednju školu. Na Državnom univezitetu u Novom Pazaru diplomirala je 2011. godine na Departmanu za srpsku književnost i jezik. Na istom departmanu 2014.godine završila je master studije. Piše kratke priče.