author-avatar

O autoru Ivana Živković

rođena 1997. godine u Beogradu. Završila je osnovne studije srpske književnosti i jezika na Filološkom fakultetu u Beogradu. Trenutno pohađa master studije na istom fakultetu. Bavi se odnosima sa javnošću u plesnoj školi Tango natural i radi kao asistent na NTC radionicama za decu. Član je omladinskog pozorišta Baš teatar.