author-avatar

O autoru Januš Dževucki

(Janusz Drzewucki) Rođen je 1958. godine. u Poljskoj. Pesnik, književni kritičar, novinar i izdavač. Poljsku filologiju završio je na Jagjelonjskom univerzitetu u Krakovu. Živi i radi u Varšavi. Bio je glavni urednik najstarije posleratne poljske izdavačke kuće „Čitelnjik“, a od 1996. uređuje poeziju u listu „Tvurčošć“, najstarijem poljskom književnom listu koji su uređivali, između ostalog, i Kazimjež Vika, Adam Važik, Jaroslav Ivaškjevič, (Tadeuš Ruževičubraja se usaradnike sa najdužim stažom). Dobitnik je brojnih uglednih priznanja, nagrada kao što su: „Kazimjera Ilakovičuvna“, „Stanislav Vispjanjski“, „Ciprijan Kamil Norvid“. Godine 2015. poljsko Ministarstvo za kulturu i narodnu baštinu odlikovalo ga je medaljom „Gloria Artis“, za zasluge u kulturi.