Jelena Grebović

Rođena je 1993. godine u Beogradu. Diplomirala na katedri za Srpsku književnost i jezik sa komparatistikom Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, gde je završila i master studije Srpske književnosti. Na istom fakultetu trenutno pohađa doktorske studije Srpske književnosti. Interesuje se za metodiku nastave srpskog jezika i književnosti. Od 2017. godine radi, i uživa radeći, kao profesor srpskog jezika i književnosti.

Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja