author-avatar

O autoru Jelena Marićević Balać

Rođena je 1988. godine u Kladovu. Radila je kao lektor srpskog jezika na Jagjelonskom univerzitetu u Krakovu. Zaposlena je u zvanju docenta na Odseku za srpsku književnost i jezik Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Doktorirala je 2016. godine (tema: Barok u beletrističkom opusu Milorada Pavića). U uredništvu je Letopisa Matice srpske i predsednik Omladinskog odbora Matice srpske. Dobitnik je nagrada „Borivoje Marinković” za 2014. godinu i „Dositejevo zlatno pero” za 2018. godinu. Objavila je tri stručne knjige Legitimacija za signalizam: pulsiranje signalizma (Everest Media – Projekat Rastko, Beograd 2016), Tragom bisernih minđuša srpske književnosti: renesansnost i baroknost srpske književnosti (Naučno udruženje za razvoj srpskih studija, Novi Sad 2018) i Ka osmehu Evrope: Savremeno srpsko, poljsko i češko pesništvo u komparativnom ključu (Akademska knjiga, Novi Sad 2023), kao i pesničke knjige Bez dlake na srcu (Everest Media – Projekat Rastko, Beograd 2020) i Arsenal (Sumatra izdavaštvo, Šabac 2023).