author-avatar

O autoru Jelena Vukanović

Rođena 1995. godine u Peći. Živi u Mladenovcu. Piše poeziju, prozu i prevodi sa španskog. Objavila dve zbirke poezije: Logor i Čađavi vlak u smehu. Poezija joj je objavljivana u raznim novinama i časopisima: Politika, Književne novine, Buktinja, Savremenik…