author-avatar

O autoru Jevgenij Haritonov

(1941 – 1981) Istaknuti predstavnik moskovske nezvanične književnosti. Ostvario je jedan od najradikalnijih obrazaca pisma kasnog sovjetskog doba. Za života nije ništa objavljivao, ni u Rusiji, ni na Zapadu. Neobična i zagonetna ličnost literarnog života Moskve sedamdesetih godina. Pesnik, glumac, dram-ski pisac i reditelj. Svoje homoseksualno opredeljenje učinio je jednom od osnoвnih tema nesvakidašnjeg književnog dela. Jedan je od najtalentovanijih prozaika i pesnika novije ruske literature. Za njega Dmitrij Prigov kaže: „Haritonov je jedinstveni, gotovo nestvarni čovek, koji je svoj život učinio predmetom literarnog čina, a literaturu osnovnim smislom svojih interesa i postupaka“.