Autor: Ljiljana Pešikan LjuštanovićRođena 1954. godine. Univerzitetska profesorka, teoretičarka i istoričarka srpske i drugih južnoslovenskih književnosti. Pored monografija i priređenih knjiga, objavila je i preko dve stotine radova u stručnoj i naučnoj periodici. Nagrade: Zlatna povelja srpske književnosti, Sterijina nagrada za teatrologiju "Jovan Hristić", Nagrada "Sima Cucić" Banatskog kulturnog centra, za najbolje delo iz oblasti izučavanja književnosti za decu, Nagrada "Đorđe Jovanović" i Nagrada Vukove zadužbine.