Autor: Magda MilikićMagda Milikić
Rođena 1995. godine. Student je doktorskih akademskih studija na Filološkom fakultetu u Beogradu, na modulu Srpska književnost. Objavljuje naučne radove u periodici. Do sada se najviše bavila proučavanjem srpske književnosti 20. veka, kao i aspektima srpskog folklora. Učestvuje na nacionalnim i međunarodnim naučnim skupovima. Кao stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja angažovana je na Institut za srpsku kulturu u Prištini sa privremenim sedištem u Leposaviću. Član je redakcije časopisa za književnost, umetnost, nauku i kulturu Raška.