Marija Nenezić

Književna kritičarka i urednica emisija Beokult, Čas anatomije i Kulturni centar u Redakciji za kulturu i umetnost RTS. Diplomirala na Filološkom fakultetu u Beogradu na Grupi za srpsku i opštu književnost. Živi u Beogradu.

Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja