Marjan Čakarević

Rođen je 1978. godine. Diplomirao i masterirao na katedri za srpsku i svetsku književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu, gde je sada na doktorskim studijama. Poeziju, kritiku, studije, esejistiku i publicističke tekstove objavljuje od druge polovine devedesetih godina. Objavio pesničke knjige: "Paragrad" (1999), "Sistem" (2011), "Jezik" (2014), "Sedam reči grada" (2014) i "Tkiva" (2016). Priredio je tematski broj časopisa Gradac posvećen dendizmu (2013). Član je Uredništva časopisa Polja. Živi u Beogradu.

Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja