Marjana Kalinić

Rođena je 1994. godine. Diplomirala je na katedri za Srpsku književnost sa južnoslovenskim književnostima, na grupi srpska književnost i jezik sa komparatistikom Filološkog fakulteta u Beogradu. Posebno se interesuje za srpsku književnost dvadesetog veka, kao i za savremenu književnu produkciju. Živi u Beogradu.

Sva prava zadržana © 2006-2019 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja