author-avatar

O autoru Marko Pogačar

Rođen je 1984. godine u Splitu. Objavio je dvadesetak pjesničkih, proznih i esejističkih knjiga. Priredio je antologije Hrvatska mlada lirika 2014. i The edge of a page: young poetry in Croatia (2019). Bio je urednik u Zarezu i Quorumu, sada suuređuje portal Kritika-HDP. Bio je stipendist dvadesetak rezidencijalnih programa, među kojima su Civitella Ranieri, LCB, Récollets-Paris, Lyrik Kabinett i DAAD Berliner Künstlerprogramm. Predsjednik je Goranovog proljeća. Nagrađivan je hrvatskim i međunarodnim nagradama za poeziju, prozu i esejistiku. Knjige su mu prevedene na desetak, a tekstovi na više od trideset i pet jezika.