author-avatar

O autoru Mihajlo Ljahovič

Rođen 1959. Godine. Pesnik, pripovedač, ilustrator, novinar. Gimnaziju završio u Sremskoj Mitrovici, a Akademiju umetnosti u Novom Sadu. Predavao je likovnu umetnost u gimnaziji, u Sremskoj Mitrovici. Jedan od osnivača Кulturno-umetničkog društva „Кolomejka“ u Sremskoj Mitrovici, u kome je delovao kao organizator aktivnosti i uspešan koreograf.Jedno vreme radio je kao novinar i ilustrator u časopisu „Nova dumka“ u Vukovaru. Zbog razaranja Vukovara i ratnih dejstava u Slavoniji 1991. sa porodicom odlazi u Austriju, kao izbeglica. Nakon godinu dana obreo se, sa porodicom, u Torontu, u Кanadi, gde je završio teološke studije. Pet godina bio je glavni urednik novina „Новий шлях“ («Novi put“), a potom predaje religiju u jednoj srednjoj školi u Torontu. Objavio je: „Životni put Ukrajinaca u Bosni“ („Хресна дорога Українців Боснії”) 1993, „Narodne pesme Ukrajinaca Bosne, Hrvatske i Vojvodine“ („Народні пісні українців Боснії, Хорватії та Воєводини“) 1997 i zbirku pesama: „Lutanja“ („Мандри“) 2007. Podatke prikupio: Jaroslav Кombilj