Autor: Milica Ćuković(1987, Pančevo), osnovne, master i doktorske studije završila na Katedri za srpsku književnost sa južnoslovenskim književnostima Filološkog fakulteta u Beogradu. Radi u Institutu za književnost i umetnost u Beogradu, na naučnom odeljenju „Srpska književnost i kulturna samosvest“. Naučne radove i književnu kritiku objavljuje u periodici.