Miloš Gvozdenović

Diplomirao na Grupi Srpska književnost i jezik sa komparatistikom na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Interesuje se za memoarsku prozu XVIII i XIX veka, kao i za srpski roman XXI veka.

Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja