Autor: Miloš K. IlićRođen je 1987. godine, u Pančevu, gde živi i danas. U rodnom gradu je pohađao osnovnu i srednju školu. Studira, i dalje, FDU. Nema hobi. Izdao zbirku priča Priče o pivu. Za Radio Beograd napisao radio drame: Ruka, Rat, Smrt Kraljevića Marka, Metak u mrak, Rabadžije, Trči, Lotrek, Po zanimanju Očivad, Slepi. Učestvovao je na festivalu Kikinda Short 2010. godine. Objavljivao priče u časopisima i internet portalima: Polja, Koraci, Rukopisi, Kvartal, Severni BUNKER, NIN, Trag, SENT, eckermann.org.rs., strane.ba.