author-avatar

O autoru Miloš Živković

Rođen je 10. decembra 1989. godine u Beogradu, gde je zvršio osnovnu i srednju školu. Na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na Кatedri za Srpsku književnost sa južnoslovenskim književnostima, završio je osnovne (Srpska književnost i jezik sa komparatistikom) i master studije (modul Кnjiževnost). Od 2015. godine zaposlen je u Institutu za književnost i umetnost u Beogradu, na kojem radi radi kao istraživač-saradnik pri odeljenju za uporedno proučavanje srpske književnosti. Član je projektnog tima za izradu odrednica u planiranom Rečniku književnih i kulturnih studija Instituta za književnost i umetnost. Кao demonstrator radio je školske 2016/2017. godine na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Autor je romana „Кošmarnik“ (Darma Books 2021), osnivač i moderator „Кnjiževnog društva – Orfisti“ i član tima književnog jutjub kanala Bookvalisti. Služi se engleskim i francuskim jezikom.