Mina Milošević

Rođena 1998. u Požarevcu. Studentkinja dramaturgije na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu i aktivistkinja Združene akcije Krov nad glavom, učesnica studentskih borbi i članica Partije radikalne levice. Vodi radio-emisiju o pozorištu Radio Nezavisna na Radioaparatu, piše tekstove o filmu i pozorištu za portal Iz Off-a, autorka je brojnih filmskih kritika i analiza i učestvovala je u radu Akademskog filmskog centra pri Domu kulture Studentski grad.

Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja