author-avatar

O autoru Naida Mujkić

Rođena u Doboju (BiH) 1984. Prvonagrađena na Književno-kulturnoj manifestaciji Slovo Gorčina u Stocu; Nagrada Mak Dizdar mladom pjesniku za zbirku neobjavljenih pjesama, 2006. Objavila je pet zbirki poezije i jednu knjigu lirske proze: Oscilacije (2008),Ljubavni šarti mogula (2015), Šafran (2016), Bašta ne cvjeta (2017), Kiša (2018), Kad sam padala u travu (2017) Poezija Naide Mujkić prevedena je na nekoliko svjetskih jezika i objavljena u književnim časopisimai antologijama širom svijeta. Članica je Društva pisaca BiH, kao i PEN Centra BiH. Doktorirala na Filozofskom fakultetu u Zenici, gdje je izabrana u zvanje docenta. Predaje književnost na Filozofskom fakultetu u Zenici i na Pedagoškom fakultetu u Bihaću. Pored toga trenutno piše kolumnu «Paths» u književnom magazinu Publisher Weekly u Sharjahu, UAE.