Nail Ćelović

Rođen u Priboju. Diplomirao slikarstvo na Likovnoj akademiji u Sarajevu. Specijalizirao restauraciju i konzervaciju. Živi u Holandiji. 1995. godine dobio nagradu „Albert Termote Prijs“. Izlagao u Srbiji, BiH, Holandiji, Belgiji, Nemačkoj, Francuskoj, Češkoj, USA i u Turskoj.

Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja