Naka Nikšić

Doktorirala metodiku nastave muzičke kulture na Učiteljskom fakultetu u Beogradu i klavir na Državnom konzervatorijumu u Ankari. Od 2001. godine zaposlena na Učiteljskom fakultetu u Beogradu – Nastavno odeljenje u Novom Pazaru, gdje radi u zvanju docenta za predmete Metodika nastave muzičke kulture 1 i Metodika nastave muzičke kutlure 2. Autorica je naučnih radova iz oblasti metodike nastave muzičke kulture, pijanizma i etnomuzikologije. Učesnica je brojnih naučnih skupova nacionalnog i međunarodnog značaja, a, paralelno sa pedagoškim i naučnoistraživačkim radom, ostvaruje i bogatu umjetničku aktivnost kao koncertni izvođač u zemlji i inostranstvu. Stručni rad ostvaruje i kao član organizacionih odbora naučnih skupova, festivala i žirija, kao učesnik okruglih stolova, predavač na seminarima, te autor i rukovodilac naučnih projekata. Govori engleski i turski jezik.

Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja