Nataša Miljković

Rođena u Beogradu gde je završila osnovnu i srednju školu. U novinarstvo ušla sa 14 godina angažmanom na TV Studiju B, gde je radila emisiju „Teenage TV“. Sa 19 godina prešla na BK TV. Diplomirala na FPN, smer međunarodni odnosi. Magistrirala u Rimu temom „Politika sile u međunarodnim odnosima“. Trenutno na RTS uređuje emisiju "Tako stoje stvari".

Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja