author-avatar

O autoru Nataša Sardžoska

Makedonska pesnikinja, spisateljica, književni prevodilac i tumač (FR, IT, ES, EN, PT, HR, CA), antropološkinja i istraživačica, rođena je u Skoplju u Makedoniji 16.11.1979, gde i stanuje. Živela je i radila u mnogim evropskim gradovima, među kojima su Milano, Lisabon, Pariz, Brisel, Beograd, Hajdelberg, Rijeka, Štutgart. Doktorirala je antropologiju na Univerzitetu Eberhard Karls u Tibingenu, Sorbonne Nouvelle u Parizu i Univerzitetu u Bergamu. U svom istraživačkom radu, Nataša se bavilaumetnicima u emigraciji, nakon jugoslovenskih ratova, među kojima su David Albahari, Slavenka Drakulić i Tanja Ostojić. Objavila je pesničke knjige Plava soba, Koža, On me povukao s nevidljivim koncem, Živa voda, a objavljuje i kratke priče, eseje, kritičke tekstove i akademske radove. Dvaputa je bila nominovana za Nacionalnu nagradu za najbolju knjigu poezije "Braća Miladinov" na Međunarodnom festivalu Struške večeri poezije u Makedoniji i objavljena je u nekoliko poetskih antologija. Njene pesme su prevedene na srpski, italijanski, španski, nemački, hrvatski, slovački i engleski jezik. Prevela je s italijanskog, portugalskog i katalonskog na makedonski Pazolinija, Kardučija, Saramaga, Pesou, Kamija, Braga, Karvalha, Amarala, Bojunga, Tabučija, Bufalina, Petronija, Kerneira, Koreja, Tavaresa, Tozija, Kuta, Kruza, Barika, Benija, Moraesa, Moreira, Fazinija, Fratusa, Guimaraes, Pedralsa.