Nataša Sardžoska

Makedonska pesnikinja, spisateljica, književni prevodilac i tumač (FR, IT, ES, EN, PT, HR, CA), antropološkinja i istraživačica, rođena je u Skoplju u Makedoniji 16.11.1979, gde i stanuje. Živela je i radila u mnogim evropskim gradovima, među kojima su Milano, Lisabon, Pariz, Brisel, Beograd, Hajdelberg, Rijeka, Štutgart. Doktorirala je antropologiju na Univerzitetu Eberhard Karls u Tibingenu, Sorbonne Nouvelle u Parizu i Univerzitetu u Bergamu. U svom istraživačkom radu, Nataša se bavila umetnicima u emigraciji, nakon jugoslovenskih ratova, među kojima su David Albahari, Slavenka Drakulić i Tanja Ostojić. Objavila je pesničke knjige Plava soba, Koža, On me povukao s nevidljivim koncem, Živa voda, a objavljuje i kratke priče, eseje, kritičke tekstove i akademske radove. Dvaputa je bila nominovana za Nacionalnu nagradu za najbolju knjigu poezije "Braća Miladinov" na Međunarodnom festivalu Struške večeri poezije u Makedoniji i objavljena je u nekoliko poetskih antologija. Njene pesme su prevedene na srpski, italijanski, španski, nemački, hrvatski, slovački i engleski jezik. Prevela je s italijanskog, portugalskog i katalonskog na makedonski Pazolinija, Kardučija, Saramaga, Pesou, Kamija, Braga, Karvalha, Amarala, Bojunga, Tabučija, Bufalina, Petronija, Kerneira, Koreja, Tavaresa, Tozija, Kuta, Kruza, Barika, Benija, Moraesa, Moreira, Fazinija, Fratusa, Guimaraes, Pedralsa.

Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja