author-avatar

O autoru Nenad Trajković

Rođen je 1982. godine. Pesnik. Diplomirao na Pravnom fakultetu u Kragujevcu.Objavio tri zbirke pesama: "Tragovi" (2008), "Vodim te u muzej" (2011) i "Vetar sa jezika" (2016, nagrada Rade Tomić).Član je Srpskog književnog društva. Prevođen na engleski, ruski, nemački, francuski, poljski, makedonski, bugarski, slovački,španski i rumunski jezik. Objavljivao u brojnim književnim časopisima: "Zlatna greda", "Gradina", "Književne novine", "Koraci", "Bagdala", "Bdenje", "Polja", "Trag", "Istok", "Sent", "Savremenik", "Stremljenja", "Literarni otisak", "Riječ", "Ekerman", "Dometi", "Sovremenost" (Makedonija), "Poem" (Britanija), "Pickaroon poetry" (Britanija), "Nevskaja formula" (Rusija), "Romboid" (Slovačka), "Azahar" (Španija), "Voices de la Luna" (SAD), "Scarlet Leaf Review" (Kanada), "Detectiv Cultural" (Rumunija)... Zastupljen u Antologiji 9 vekova srpkse poezije Od A do Š / Von A bis Z, dvojezično, na nemački i srpski jezik, koju je priredio Johan Lavundi. Dobitnik internacionalne književne nagrade IK Melnik za najbolju pesmu Hleb za prosjaka, na XIV susretu pisaca u Melniku u Bugarskoj 2013. godine i nagradu Rade Tomić 2015. za najbolji pesnički rukopis Vetar sa jezika. Živi i radi u Vranju.