author-avatar

O autoru Nikola Bertolino

Rođen 1931. u Buenos Ajresu. Tokom detinjstva i dečaštva živeo je u Drveniku kod Makarske, Omišu, Supetru na Braču, Vukovaru, Širokom Brijegu, Rabu, Sinju, Dubrovniku, Zagrebu, selu Golubincima u Sremu, te u Staroj Pazovi, da bi janua-ra 1947. došao u Beograd gde živi do danas. Autor je i znatnog broja eseja o francuskoj, srpskoj i ruskoj književnosti. Dobitnike je mnogobrojnih nagrada i priznanja.