Pavle Grbović

Rođen 1996. godine u Raški. Student Srpske književnosti sa komparatistikom na Filološkom fakultetu u Beogradu. Piše poeziju i kratke priče.

Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja